THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | Contact
 


Al-Sabah: issue and descendants of Jabir III, Emir of Kuwait

(Chart 1.4)


                                                           [Al-Sabah]  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                               (1)    |        (1.8)     \               \          \              \             \           \                    \            \               \             \(12)            \           \(14)            \              \                \               \              \                \               \             \             \          \
                                                       (1)\     |     |/(2)      |       (3)             (4)        (5)            (6)           (7)         (8)(1)\              (9)          (10)           (11)            (1965)          (13)         (1975)          (15)           (16)             (17)(1)\        (18)           (19)             (20)            (21)          (22)          (23)        \
                                               Latifa   =   Jabir III    = Shka Sharifa   =    Warda      =  Mudhi   =    Nura      =  Munira     =  Hadiya     =      Qaad        =   Delal     =   Khizna     =    Munira      =  Wasmiya     = Badriya     =   Adhiba     =   Sara       =    Hussa        =    Nadia     =  Sabiha      =   Al-Jazi      =   Mashael     =   Nura      =  Fadhia     =  Nura    ≡ NNF
                                              Al-Bartak    Em of Kuwait  |    Al-Sabah      Al-Abdullah   | Al-Sur     Al-Waqayit   | Al-Barazi   | Al-Giaan    | bint Thuwairan   | Al-Barrak   | Al-Mutatah   | Al-Shammari    | Al-Rajaan    | Al-Jiaan    | Al-Daihani   | Al-Maimun    | Al-Hamidani     |   Shaybah    | Al-Mattum    | Al-Hathleen    | Al-Hamidani   | Al-Subaie   | Al-Arouz      Al-Sur   |
                                                            1995-2006†   |     †2014           †2000      |                         |             |             |                  |             |              |                |              |             |              |              |                 |              |              |                N               |             N                        |
                                                             (*1926)     |                                |                         |             |             |                  |             |              |                |              |             |              |              |                 |              |              |                                |                                      |
                                                                         |                                |                         |             |             |                  |             |              |                |              |             |              |              |                 |              |              |                                |                                      |
                                                                         A                                B                         C             D             E                  F             G              H                I              J             K              L              M                 N              O              P                                Q                                      R
                _________________________________________________________|________________________________|_________________________|_____________|_____________|__________________|_____________|______________|________________|______________|_____________|______________|______________|_________________|______________|______________|________________________________|______________________________________|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
               |                        |                 |                   |                    |                        |                          |        |                         |                    |                      |        |         |       |       |                                        |                          |           |                     |         |         |          |          |                          |                                       |          |         |         |                                         |                            |                          |         |         |                         |            |                      |                        |         |               |               |         |         |         |         |        |          |                        |         |       |        |         |
               A         (1)            A                 C      (1.6)        C        (1.8)       E        (1)             A             (1)          R        C    (1)     (1)          R                    F        (1.5)         F        F         F       C       G      (1.2)             (1.7)           B                          H           J       (1.5)         M         P         P          L          Q          (1.6)           D     _ _ _ _ _ _ _ _                   R          R         O         C       (1.2)              (1.2)          R                            I           (1.8)          I         J         J          (1)            I            K        (1.3)         K         (1.2)          I         I               I               I         K         L         L         L        R          N          (1.3)         N         N       R        R         R
               |          |             |                 |        |          |  (1)\    |         |         |              |  (1980)      |           |        | (1985)\     |           |                    |          |           |        |         |       |       |        |                 |    (1)\     |      /(2)                |           |         |           |         |         |          |          |            |     (1)\    |    |/(2)           \(3)               |          |         |         |         |                  |      (1)\  |   /(2)                     |             |            |         |         |           |             |            |          |           |           |            |         |               |               |         |         |         |         |        |          |   (2019)   |           |         |       |        |         |
             Lulwa = Shk Khalifa    Mubarak = Paula     Anwar = Shk Ali     Afrah = Shk Hamad    Alia = Shk Ahmad         Salim   =  Shka Sheikha    Hamud    Amar   =   Shk Basil     Bandar =  Najat      Sheikha = Shk Sabah    Shahad    Marhab    Rabaa    Rym    Azza = Shk Fahad       Shka Afdhal =      Ali       = Kholoud     Khairuwan    Hanufa = Shk Hamad    Mariam    Nouriah    Munira    Mishari    Intisar     Shka Nadia ≠    Naif      =   Yusra      = Shayesh      Ahmad     Khalifa    Nasir     Awrad  = Shk Ali         Shka Marahib  =  Fahad   =   Karima          Abdullah = Shka Al-Jazi    Faisal    Mutaib    Thamir  = Shka Nuria       Fadha        Bibi   = Shk Ahmad    Wahash  = Shk Salman    Muhammad    Sabah ≡ NNF    Jarrah ≡ NNF     Hamad     Hamud    Mishaal    Majid    Khalid    Nadir    Abdulaziz  =     N       Al-Anoud    Anaz    Nora    Badria    Hawazin   
                   |   Al-Sabah     (1945-) | Nugent          | Al-Sabah          |  Al-Sabah         |  Al-Sabah        (1947-)  |    Al-Sabah      (d.y)           |    Al-Sabah            | Al-Mujil            |  Al-Sabah                                             |  Al-Sabah        Al-Sabah   | Gov of Kuwait  | Al-Khail                        |  Al-Sabah                                                           Al-Sabah  | (1950-2013)  | Al-Mashari     Al-Turki    (1951-)                        (1957-) | Al-Sabah          Al-Sabah    | (1960-)    Al-Rashidi                 |   Al-Sabah                          (1971-) |  Al-Sabah     (1971-2021)    (1975-) |  Al-Sabah    (1977-) |  Al-Sabah                       |               |        (1984-)                                                                 Al-Sabah
                   |    *1943               |                 |  *1948            v                   v                           |     *1952                        |      m2010             |                     v                                                       v                             |   City 2006    |                                 v                                                                               |              |                                                                   v                     *1965     |                                       |                                             |                                      |   *1969              |   *1959                         |               |
                   v                        |                 v                                                                   |                                  v                        |                                                                                                           |    (1950-)     |                                                                                                                 |              |                                                                                                   |                                       |                                             |                                      v                      v                                 |               |
                                            |                                                                                     |                                                           |                                                                                                           |                |                                                                                                                 |              |                                                                                                   |                                       |                                             |                                                                                               |               |
                                            |                                                                                     |                                                           |                                                                                                           A                B                                                                                                                 A              B                                                                                                   |                                       |                                             |                                                                                               |               |
                                            |                                                                                     |                                                           |                                                ___________________________________________________________|________________|____________________________________________________________           __________________________________________|______________|__________________________________________________________________                                 |                                       |                                             |                                                                                               |               |
        ____________________________________|________________________________________                        _____________________|__________________         ________________________________|_________________________________              |            |          |           |                      |        |        |        |                      |        |        |          |         |                    |          |          |        |       |        |         |          |        |        |        |       |        ________________________|_______________________            ____|___                                 _________|________                                                                                   ____|____           |
       |          |          |          |                      |       (1.2)         |                      |           |          |         |       |       |               |         (1.3)       |        |       |           |             A            A          A           A        (1.6)         B        B        B        B         (1.8)        B        B        B          B         A                    A          A          A        A       B        B         B          B        B        B        B       B       |         |         |        |         |         |          |        |                               |         |        |                                                                                 |         |          |
       |          |          |          |  (2012)              |         |           |  (2015)              |           |          |         |       |       |               |  (2012)   |         |        |       |           |             |            |          |           |          |           |        |        |        |(2009)     |          |        |        |          |         |                    |          |          |        |       |        |         |          |        |        |        |       |       |         |         |        |         |         |          |        |                               |         |        |                                                                                 |         |          |
    Yasmine      Bibi      Lulwa      Hamad   =  Yadira     Mariam = Shk Nawaf      Noor   =   Badr        Bibi     Abdullah     Fahad     Sabah    Ali    Jabir ≡ NNF     Sabah   =     N       Ahmad    Bibi    Lulwa    Al-Bandari       Salim        Fahad      Jabir      Sheikha ≠ Shk Nasir    Faisal    Ahmad    Sabah    Alia  =  Shk Khalid    Menwa    Bibi    Gharam    Mashaikh    Rakan =    Maha      Athbi    Muhammad    Rashah    Reem    Ahmad    Fahad    Bashayer    Jabir    Sabah    Danah    Nouf    Muna    Jabir    Mubarak    Nasir    Ahmad    Munira    Nouriya     Salim    Hussa                           Jabir    Badria    Nuria                                                                            Mubarak    Jabir      Jabir
    (1972-)    (1977-)    (1978-)    (1984-)  |  Salazar           | Al-Sabah     (1987-)  | Al-Sanea    (1981-)     (1983-)    (1984-)                          |        (1979-)    Al-Sabah                                            (1974-2002҂)             (1982-97)            | Al-Sabah                                       |   Al-Sabah                                                  | Al-Bassam                                                             (1985-)
                                              |                    |   *1971               v                                                                     |                                                                                                                     |   *1972                                        v                                                             | 
                                              |                    v                                                                                             |                                                                                                                     v                                                                                                              |
                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
                                           Mubarak                                                                                                            Al-Lulu                                                                                                                                                                                                                              Sheikha
                                           (2015-)                                                                     
 Families
| Lands | Abbreviations and SymbolsMuslim Shop

Amazon Ads - Amazon Affiliate Disclosure

 

About UC | Contact
2024 The Universal Compendium
All Rights Reserved.