THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | ContactMazo, del

(Chart 3567.1)

                                                                                José Maria =   Gerónima
                                                                                 del Mazo  | Conde Anuarve
                                                                                 Gutiérrez | [O94]
                                                                                 [O94][P22]|
                                                                                           |
                                                               ____________________________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                      (1)     |       (2)                           |                                                                                                                                                                  |
                                                   (1870)\    |      /(1892)                        |                                                                                                                                                                  |
                                           Mercedes   =      Galo        =   Florentina       José Agustín                                                                                                                                                         Romualdo   = Carolina
                                          Villasante  | del Mazo Conde   | Osés Villanueva       (1847-)                                                                                                                                                         (1850-<1911) |  Colsa
                                            Pliego    |   (1844-98)      | [O94]                 [O94]                                                                                                                                                           [O94]        |  [O94]
                                            [O94]     |   [O94][P22]     |                                                                                                                                                                                                    |
                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                    |
                                                      A                  B                                                                                                                                                                                                    |
         _____________________________________________|__________________|____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                        |
        |                        |                         |                (3027.1)                 |            |                         |            |              |                                 |           |                       ________________________________|________________________________
        A                        A           Θ             A             _______|______              A            A                         A            B              B       (1)  (4252.2)    (2)      B           B          Θ           |                                      |         (4121.2)         |        (3027.1)
        |                        |   (1)\    |             |            |              |   (1897)    |            |                         |            |              |    (1913)\     |      /(1925)   |           |          |    (1)\   |  /(2)                        (1)\    |     /(2)   |             |  (1910)   |
   Concepción = Juan Osés     Eufemia =  Juan Mazo      Manuel    =  Mercedes     Concepción  =  José María     Galo   =  Agustina      Trinidad    Manuel Juan      Teresa     =    Salvador       =  Teófila      María     Eufemia  =   Juan   = María Asunción    Evelia =  Bernardino  = María Peña     Pedro   =  Dolores
    (1871-)   | Villanueva    (1874-) |    Colsa      (1876-1923) | Vélez Díaz    Vélez Díaz  |   (1877-)      (1881-)   Ríos Méndez     (1882-)      (1896-)      (1894-1924)     Montes de Oca       (1897-)    Asunción    del Mazo |  (1875-) | López Sánchez     Pérez      (1880-)        López       (1886-)  | Vélez Díaz
    [O94]     v [O94]         [O94]   v               [O94]       |                           |   [O94]        [O94]     [O94]           [O94]        [O94]        [O94]               †1937           [O94]      [O94]                |  [O94]   | [O94]             [O94]      [O94]                      [O94]    |
                                                                  |                           |                                                                                                                                        |          |                                                                  |
                                                                  |                           |                                                                                                                                  ______|_____     |______                                                            |
                                                                  |                           |                                                                                                                                 |            |           |                                                           |       (4121.2)
                                                                  |                           |                                                                                                                                 |            |           |                                                           |           |
                                                               Alfredo  = Margarita      José Arturo                                                                                                                          María      Mercedes      Juan = Carolina                                            Dolores =   Arturo
                                                              (1904-75) | González         (1898-)                                                                                                                          de la Luz     Andrea     [G19]  | Alcántara                                           [G19]   | Peña Arcos   
                                                              [T60]     |  Mercado         [O94]                                                                                                                             (1895-)      (1896-)           |  Miranda                                                    |    m1944
                                                                        |  [P22]                                                                                                                                             [O94]        [O94]             |  [G19]                                                      v
                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
                                                                     Alfredo = Carmen                                                                                                                                                                    Mayolo
                                                                     (1943-) |  Maza                                                                                                                                                                     [G19]
                                                                     [T60]   |  [D43]
                                                                             |
                                                                         ____|____
                                                                        |         |
                                                                        |         |  (2004)
                                                                     Alfredo    Adrián  =    Paulina
                                                                     (1975-)    [T60]     Sierra Rivera
                                                                     [D43]                [T60]Families
| Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

 

About UC | Contact
© 2024 The Universal Compendium
All Rights Reserved.