THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | ContactMontes de Oca

(Chart 4252.2)

                                      Alejandro   = Guadalupe
                                    Montes de Oca |  Saucedo
                                       (-1847)    |  [O94]
                                       [N67]      |
                                                  |
                                                  |    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                  |   |(1863)      \                  \              \
                                   Dolores  - Francisco   =  Lucía  - Adelaida Montes  - Lucía Marín  - Ángela Ramírez
                                   Quiroga  | (1838-85)      Durán  | de Oca Castillo  |   Luyando    |  Villavicencio
                                  Contreras | [O94]          [N67]  |      †1906       |   [O94]      |  [O94]
                                  [O94]     |                       |      [O94]       |              |
                                            |                       |                  |              |
                                            A                       B                  C              D
           _________________________________|_______________________|__________________|______________|_______________________________________________________________________________________________________________
          |                         |                            |           |           |                           |                        |                            |                            |             |
          A                         B       (2)                  C           B           C                           B      (3567.1)   (1)    B     (2)   (3567.1)         D                            B             D
          |                         |    (1901)\                 |           |           |                           |          |   (1913)\   |    /(1925)   |             |    (1902)                  |             |
     María de la = Ricardo        Luisa     =     José         María     Francisco     Lucía  =  José Rafael      Teodoro     Teresa   =   Salvador    =  Teófila        Elena     =  José Ángel       José       Francisco
     Concepción    Palacios    (1874-1937)  | Buenaventura    Librada     Eduardo     (1878-) | Uribe Troncoso    (1879-)    del Mazo    (1881-1937)      del Mazo    (1882-1941)     Vallarino      Enrique     (1886-1951)   
     (1869-1914)   [O94]       [O94]        | Cueto Huerta    (1875-)     (1876-)     [O94]   v [O94]             [O94]        Osés      [O94]              Osés      [O94]            Camacho      (1884-86)    [O94]
     [O94]                                  |    †1913        [O94]       [O94]                                                †1924                                                   [O94]        [O94]
                                            v    [O94]Families
| Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

 

About UC | Contact
© 2024 The Universal Compendium
All Rights Reserved.