THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | ContactSánchez

(Chart 5308.3)

                                                           Vicente =  María
                                                           Sánchez | Lorenza
                                                           [O94]   |  Cortés
                                                                   |  [O94]
                                                                   |
                                                           (1)\    |    /(2)
                                                   Paulina  =  Anastasio  = Mariana
                                                   Saldívar |   (1843-)   | Lovera
                                                   Saldívar |   [O94]     | [O94]
                                                   [O94]    |             |
                                                            |             |
                                                            1             2
         ___________________________________________________|_____________|__________________________________________________________________________________________________________
        |           |          |          |           |            |                           |          |        |           |             |            |                          |
        1           1          1          2           1            1                           1          1        2           2             2            2                          2
        |           |          |          |           |            |                           |          |        |           |             |            |                          |
     Felipa       José       María      María       José       Francisco =  Magdalena        María      Juan     José      José Juan     Octaviano     Silvano  =    María        Teresa
     Dorotea     Urbano      Julia     Rafaela    Florencio    [O94]     | Colín Pérez    Victoriana    [O94]   Amador      (1880-)     Encarnación    Juvencio | Colín Pérez    Dionisia   
     (1870-)     (1872-)    (1874-)    (1877-)     (1878-)               | [O94]            (1879-)             (1879-)     [O94]         (1889-)      [O94]    | [O94]           (1894-)
     [O94]       [O94]      [O94]      [O94]       [O94]                 |                  [O94]               [O94]                     [O94]                 |                 [O94]
                                                                         |                                                                                      |
                                                                         |                                                                                ______|_____
                                                                         |                                                                               |            |
                                                                         |                                                                               |            |
                                                                     Dionisio   = Catalina                                                          
Salvador      Ofelia = Constantino
                                                                    (1882-1954) | Becerril                                                         
(1912-2002)    [D43]  |    Nieto
                                                                    [O94]       |   Cruz                                                            [D43][L88G]           v    [D43]
                                                                                |   [O94]
                                                                                |
                                    ____________________________________________|___________________________________________
                                   |                       |                         |                  |                   |
                                   |                       |                         |                  |                   |
                               Guadalupe = Benjamín    Rosa Petra = Eufrosino     Josefa  = Eladio    Luisa = Ricardo     María = José María
                               (1908-62)   Murillo     (1915-91)    Núñez Vega    Emilia    Chávez    [O94]   Reséndiz    [O94]    Cárdenas
                               [O94]       Murillo     [O94]          †1956       (1925-)   Visoso             Pérez               Becerril
                                            †1985                     [O94]       [O94]     *1922              †2011                †1981
                                            [O94]                                           [O94]              [O94]                [O94]


 

Families
| Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

 

About UC | Contact
© 2024 The Universal Compendium
All Rights Reserved.