THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | ContactPeña

(Chart 4121.2)

                                                  Sotero = María
                                                   Peña  | López
                                                   [O94] | [O94]
                                                         |
        _________________________________________________|__________________________________________________________________________________________________________
       |          |            |            |          |           |          |       (3327.5)               |                           |       (3567.1)           |
       |          |            |            |          |           |          |           |                  |                           |   (2)\    |              |
     María     Leonardo     Ambrosio     Manuela    Ambrosia    Carmen     Néstor =   Guadalupe          Severiano   =    Juana        María  =  Bernardino       María    =  José Antonio    
    Rafaela     Severo     Concepción    Macaria    Soledad     Camila     [G19]  | Pérez Romero        (1878-1925m) | Arcos Colín    (1883-)    Mazo Colsa    (1894-1935)   Peña Gutiérrez
    (1857-)    (1869-)      (1870-)      (1872-)    (1874-)     (1876-)           |                     [D43][O94]   | [G19]          [O94]                    [O94]              †1973
    [O94]      [O94]        [O94]        [O94]      [O94]       [O94]             |                                  |                                                            [O94]
                                                                                  |                                  |
                                                                                  |            ______________________|________________________________________________________
                                                                                  |           |     (3567.1)                     |           |           |         |          |
                                                                                  |           |         |                 (1)\   |           |           |         |          |
                                                                              Febronio     Arturo  = Dolores       Flor    =  Bernardo    Alberto    Salvador    Roque    Ana María
                                                                              [G19]       (-1944m) | del Mazo    Alvarado  | (1915-99)    [G19]      [G19]       [G19]    [G19]
                                                                                          [D43]    |  Vélez      Alcántara | [G19]
                                                                                                   |             [G19]     |
                                                                                                   |                       |
                                                                                        ___________|___________            |
                                                                                       |                       |           |
                                                                                       |    (1965)             |           |
                                                                                   Gilberto    =  Socorro    Arturo    Guillermo
                                                                                    Enrique    |   Nieto     [G19]     [G19]
                                                                                  (1937-2005)  |  Sánchez
                                                                                  [D43][G19]   |  [D43]
                                                                                               |
                                                                     __________________________|________________________
                                                           (1)      |      (2)(2)                |           |          |
                                                        (1993)\     |     /(2010)\               |           |          |
                                                  Mónica   =    Enrique,      =   Angélica    Arturo     Verónica      Ana
                                                Pretelini  | Pres of Mexico        Rivera     (1968-)     (1969-)    Cecilia
                                                  Sáenz    |      2012-           Hurtado     [D43]       [D43]      (1978-)
                                                  †2007    |     (1966-)           *1970                             [D43]
                                                  [D43]    |    [T60][J92]         [D43]
                                                           |
                                                  _________|____________
                                                 |           |          |
                                                 |           |          |
                                              Paulina    Alejandro    Nicole
                                              [D43]      [D43]        [D43]


Families
| Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

 

About UC | Contact
© 2024 The Universal Compendium
All Rights Reserved.